InHelp Championship (súťaž družstiev)

« Späť
Turnaje » InHelp Championship (súťaž družstiev)

InHelp CHAMPIONSHIP (SÚŤAŽ DRUŽSTIEV)

Každé družstvo, ktoré sa zúčastní aspoň jedného turnaja série, bude zaradené do súťaže družstiev, v ktorej budú družstvá získavať body za:

  • umiestnenie na turnaji (1. miesto = 20 bodov, 2/16b, 3/14b, 4/12b, 5–8/8b, 9–16(v prípade, že sa uskutoční aj osemfinále play-off turnaja)/4b, ostatní/2b)
  • počet družstiev v kategórii (k bodom získaným za umiestnenie na turnaji bude pripočítaný aj počet bodov zodpovedajúci počtu družstiev štartujúcich na turnaji v príslušnej kategórii)
  • účasť na turnajoch (bonusová zložka bodovania, ktorá bude družstvu pripočítaná k celkovému počtu bodov po skončení posledného turnaja – základnej časti, a to nasledovným spôsobom: za účasť na dvoch turnajoch série budú pripočítané 2 body, za 3 turnaje 5 bodov).

Pre účely bodovacej súťaže družstiev sa za jedno družstvo považuje družstvo, za ktoré jednotlivé turnaje odohrali max 6 hráči (v prípade štartu siedmeho a ďalších hráčov budú body za umiestnenie na turnaji a počet družstiev v kategórii pripočítané na konto nového družstva), na finálovom turnaji môže za družstvo hrať len hráč, ktorý odohral za družstvo aspoň jeden turnaj.

 

« Späť


Súvisiace články: 1 - 2 / 2
počet prístupov od 19.02.2016: 67884
počet prístupov dnes: 23