Kysucké Nové Mesto

« Späť
Turnaje » Kysucké Nové Mesto

ČUHÁRSKY STREETBALL 2019

Dátum

22. 06. 2019

Miesto:

Kysucké Nové Mesto, Námestie Slobody (4 hracie kurty) v prípade nepriaznivého počasia budú o zmene miesta konania informovaní kapitáni jednotlivých družstiev(3 hracie kurty) v prípade nepriaznivého počasia budú o zmene miesta konania informovaní kapitáni jednotlivých družstiev

Kategórie

  • MUŽI (bez obmedzenia)
  • REKRE MUŽI REKRE (kategória určená pre rekreačných hráčov, t. j. hráčov ktorí boli naposledy registrovaní v akejkoľvek ligovej súťaži v sezóne 2015–2016)
  • MIX (bez obmedzenia veku; počas zápasu musí byť na ihrisku min 1 dievča/žena, pričom zvýhodnené bodovanie pre dievča/ženu je možné len v prípade, že počas zápasu sú na ihrisku súčasne min 2 dievčatá/ženy)
  • CHLAPCI do 18 rokov(kategória pre hráčov narodených v roku 2001 a mladších)
  • DIEVČATÁ do 18 rokov (kategória pre hráčky narodené v roku 2001 a mladšie)

Ceny pre víťazov:

  • prvé 3 družstvá v každej kategórii budú ocenené trofejami (www.maad.sk)
  • vecné ceny od partnerov turnaja

Štartovné:

OPEN, REKRE, MIX, ŽENY – 30 € / družstvo
CHLAPCI/DIEVČATÁ do 18 rokov, do 15 rokov – 20 € / družstvo

Štartovné sa platí vopred na číslo účtu SK13 7500 000­0 0040 0887 4­691, úhrada štartovného je podmienkou úspešnej registrácie. Úhrada štartovného na mieste v deň turnaja nie je možná. Tímy s vopred neuhradeným štartovným nebudú zaradené do rozlosovania turnaja. Každý hráč obdrží pri prezentácii:

  • minerálku
  • bagetu

Registrácia/prih­lásenie:

podrobnosti https://www.sbpr.sk/…rih-lasenie/
https://play.fiba3x3.com/…214/register

Prihlásenie je možné najneskôr do 19. 06. 2019 24.00 hod. Podmienkou prihlásenia na turnaj je registrácia (vytvorenie profilu) každého hráča družstva na portáli www.3x3planet.com

V prípade prihlásenia menej ako 75 % max počtu tímov pre danú kategóriu si organizátor vyhradzuje právo neotvoriť danú kategóriu. V prípade, že najneskôr v nedeľu 05.05.2019 o 20,0­0 bude v niektorej z kategórií prihlásených menej ako 50 % max počtu tímov pre danú kategóriu, organizátor kategóriu neotvorí.

Predbežný program turnaja:

07.30 – 08.15 Prezentácia prihlásených družstiev
08.15 – 08.30 Slávnostné otvorenie turnaja
08.30 – 13.00 kategória MUŽI
13.00 – 13.30 potesenie.sk Free Throws Contest, Tipsport 3pts shootout
13.30 – 17.00 kategórie REKRE, MIX, CHLAPCI, DIEVČATÁ
17.00 – 17.15 odovzdanie cien víťazom, slávnostné ukončenie turnaja

Sprievodné súťaže:

Potešenie.sk Free Throws Contest (súťaž v streľbe trestných hodov)
Tipsport 3pt shootout (súťaž v streľbe trojbodových košov)

Štartovné 1 € – výťažok bude venovaný Lige proti rakovine Víťazi streleckých súťaží získajú okrem vecných cien od partnerov turnaja aj právo účasti v súťažiach Free Throw´s King a King of Long Distance, ktoré sa uskutočnia na finálovom turnaji série.

« Späť


Súvisiace články: 1 - 3 / 3
počet prístupov od 19.02.2016: 38352
počet prístupov dnes: 25